Çevresel Projeler

Kurumsal Karbon Ayak İzi

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamaları, bir kurumun bütün aktiviteleri sonucu ortaya çıkan ve küresel ısınma sürecinin hızlanmasına neden olan sera gazı emisyonlarının karbondioksit eşdeğeri cinsinden tanımlanmasıdır.

Kurumumuz, faaliyetlerine başladığı 2011 yılı itibariyle Türkiye’de fındık kırma ve işleme tesisleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, kurumsal faaliyetlerinin iklim değişikliğine olan etkisini myclimate Türkiye ile hesaplamaktadır. Bu proje kapsamında NOOR Fındık olarak kurumsal karbon ayak izimizi çeyrek dönemler halinde belirliyoruz.

Proje sonuçlarının iletişimini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm tedarikçilerimize yaparak, 2013 yılı itibariyle karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla hedefler belirlemeyi ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına kurum olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için gereken gayreti göstermeyi amaçlıyoruz.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) “bir ürün sisteminin yaşam döngüsü boyunca tüm girdilerin ve çıktıların çevresel etki potansiyellerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi” olarak tanımlanmaktadır (ISO 14040 ve ISO 14044). Bu çalışma kapsamında bir ürünün yaşam döngüsünün tamamı; ham maddelerin çıkartılması/yetiştirilmesi, üretim prosesi, ürünlerin taşınması, tüketim aşamaları ve kullanım sonrası bertarafı/geri kazanımı safhalarının çevreye olan etkisi değerlendirilerek, o ürünün çevresel profili çıkartılmaktadır.

Firma olarak gerçekleştirmekte olduğumuz ürün yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışması 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak, ürünümüzün çevresel etkisini azaltmak ve dolayısıyla kurumumuzun çevresel performansını orta vadede iyileştirmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

Karbon Saydamlık Projesi, şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla 2000 yılında İngiltere’de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. CDP aracılığıyla şirketler, şehir yönetimleri ve hükümetler sera gazı salımları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerini kamuoyu ve yatırımcılara açıklamakta ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabilmektedirler.

2010 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu direktörlüğünde yürütülen  CDP Türkiye’ye yanıt veren şirketler, iklim değişikliği politikalarını uygun bir platform aracılığıyla uluslararası kurumsal yatırımcılara iletme fırsatı bulmaktadır. Proje kapsamında ilk sene, Türkiye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-50 endeksine dahil olan 50 şirket CDP’den davet aldı ve toplamda 11 şirket yanıt verdi. 2011 senesinde ise, IMKB-100 endeksine dahil olan 100 şirkete CDP’ye raporlama yapması için davet gönderildi. Bu şirketlerin 17’si yanıt verirken 3 şirket de davet almadığı halde gönüllü yanıt verdi. 2012 senesine gelindiğinde yine IMKB-100 endeksinde yer alan şirketlere davet yollandı ve 17’si IMKB-100 şirketleri olmak üzere toplamda 32 şirket CDP’ye yanıt verdi. 2013 yılında CDP’ye raporlama yapan şirketlerin sayısı 39’a yükseldi. Noor Fındık Şirketi de 2013 yılında CDP Türkiye’ye gönüllü raporlama yapan kurumlardan biri oldu. CDP ile ilgili genel bilgilere aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

http://cdpturkey.sabanciuniv.edu/tr/about