İzci Kampı Etkinliği

Noor Fındık Ltd. firmasının sosyal sorumluluk proje çalışmaları çerçevesinde, Giresun İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü ile birlikte düzenledikleri “SAĞLIKLI ÇEVRELER – DUYARLI GENÇLER” hafta sonu izcilik kampı 10-11 Mayıs 2014 Cumartesi – Pazar günü gerçekleşti.

İzci kampına, kulüp üyesi ve yaşları 14-16 arasında değişen 40 ergin izci, Proje koordinatörlüğünü Özer AKBAŞLI, Kamp sorumluluğunu Öğretmen Mehmet ŞEYRANLIOĞLU ve Eğitim şefliğini Öğretmen Levent SEVİNÇ katıldı.

Kamp çadırlarının kurulması, çevre güvenliğinin oluşturulmasının sonrasında, 4 Km lik doğa yürüyüşü yapılarak eğitim şefi tarafından doğanın korunması, çevre bilinci nedir ve gelişmesi için neler yapabilir konuları anlatıldı.

Eğitim şefi, çevrenin doğal ya da çeşitli müdahalelerle değişmesi o bölgede bulunan tüm canlı faaliyetlerini etkilediğini dile getirerek, boyutları ve etkileri genişleyen çevre sorunları toplumların çevre konusunda daha bilinçli olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla çevre sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olan bireylerin bu sorunların giderilmesinde de üzerlerine düşen sorumlulukların neler oldukları bilincine ulaştırılmaları gerekmektedir.

Çevre bilinci bireylerin ve toplumların çevre ile dengeli bir şekilde ilişkilerde bulunabilmesi için sahip olması gereken davranış, tutum ve düşünce şeklidir. Bunun temelinde insanların çevreyi tahrip etmeden, ondan yararlanma ilkesi yatmaktadır. Doğayı korumak, yaşadığımız çevredeki ortak kullanım alanlarını paylaşmak, canlı yaşamına ve kendi hak ve ihtiyaçlarımıza olduğu kadar biyo çeşitliliğe ve çevreye de saygı duymak çevre bilincinin temel amaçlarıdır.

Sözlerini, çevre bilincini oluşturmak için küresel ve yerel çevre sorunları konusunda herkes duyarlı olmalı ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelidir diye bitirdi.

Fabrika yemekhanesinde ikram edilen akşam yemeğinin ardından, izciler kamp ateşi etrafında çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlediler.  

Geceyi çadırlarda geçiren öğrencilere, sabah saha temizliği, çadırların sökülmesi ve diğer işlemlerinin ardından, fabrika yemekhanesinde sabah kahvaltısı ikram edildi. Toplu fotoğraf çekimlerinin ardından kamp sona erdi. 10 - 11 Mayıs 2014